PROJEKTY:

Daleko od domu

W Polsce funkcjonują 94 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW). Przebywa w nich młodzież w wieku od 13 do 18 lat, wykazująca niedostosowanie społeczne i skierowana tam na podstawie orzeczenia sądu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Warszawie to placówka resocjalizacyjna przeznaczona tylko dla dziewcząt. Wiele z nich będąc w domach rodzinnych od kilku lat nie uczęszczało do szkoły, a te które realizowały obowiązkową edukację, to często w skali szkoły uczennice sprawiające największe problemy, głównie wychowawcze.

Wychowanki kontynuują tu naukę szkolną, a także otrzymują pomoc pedagogiczną i psychologiczną. Mają okazję do zapoznania się z podstawami takich zawodów jak fryzjerstwo, wizaż, manicure, cukiernictwo itp. Dziewczęta uczestniczą w wolontariacie (z dziećmi niewidomymi, w szkole specjalnej itp.), w zajęciach teatralnych i innych wydarzeniach organizowanych wspólnie z innymi ośrodkami MOW.

Do obowiązków dziewcząt należy utrzymanie czystości w internacie: w salach i w części wspólnej. Z telefonów wychowanki mogą korzystać tylko przez godzinę wieczorem – to najbardziej wyczekiwany moment dnia. Pobyt w ośrodku odbywa się w trybie zamkniętym, ale możliwe są również wyjścia z wychowawcą oraz weekendowe przepustki do domu.

Większość dziewcząt z ośrodka nie miała łatwego dzieciństwa. To czego potrzebują najbardziej, za czym tęsknią, to dobra, normalna relacja z drugą osobą – rówieśnikiem lub dorosłym. Pobyt w ośrodku, wspólna praca wychowanek i wychowawców daje nadzieję na odzyskanie zaufania do innych i budowanie poczucia własnej wartości.