Roman Kalinowski

Fotografuję od dawna. Najbardziej interesuje mnie humanistyczna fotografia dokumentalna. W swoich długoterminowych projektach podejmuję temat dobra, które jest obok nas, a którego często nie dostrzegamy. Bohaterami zdjęć są ludzie, którzy to dobro tworzą – prostymi, codziennymi czynnościami, cierpliwością i wytrwałością.