Roman Kalinowski

Fotografuję od dawna. Najbardziej interesuje mnie humanistyczna fotografia dokumentalna. W swoich długoterminowych projektach podejmuję temat dobra, które jest obok nas, a którego często nie dostrzegamy. Bohaterami zdjęć są ludzie, którzy to dobro tworzą – prostymi, codziennymi czynnościami, cierpliwością i wytrwałością.

Często fotografuję w swoim najbliższym sąsiedztwie, gdzie trafia się street, sport, koncerty i inne.